2020 жылға арналған тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтік сметаның және бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есепке түсіндірме жазба.


2020 жылғы жиынтық кіріс туралы есеп.


Тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтік сметаның 2020 жылға орындалуы туралы есеп.