2020 жылғы қаржылық жағдай туралы есеп (Бухгалтерлік баланс).


2020 жылға арналған ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп..


2020 жылғы жиынтық кіріс туралы есеп.


2020 жылға капиталдағы өзгерістерден есеп.