2020 жылдың 1 жартыжылдығына бухгалтерлік баланс.


Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп 2020ж.


Жиынтық кіріс туралы есеп 2020ж.


Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп 2020ж.