«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2022 жылдың бекітілген тарифтік сметасының орындалуы туралы және бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауы өткізілгені туралы ақпараты от 28.04.2023ж.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2022 жылғы 1-жартыжылдығының бекітілген тарифтік сметасының орындалуы туралы және инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауын өткізгені туралы от 27.07.2022ж.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2021 жылдың бекітілген тарифтік сметасының орындалуы туралы және бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауы өткізілгені туралы ақпараты от 26.04.2022ж.


2020 жылға арналған "индустриялық аймақ Ордабасы" ЖШС-нің газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметтеріне тарифтік сметаны және бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы есебі от 14.04.2021ж.


Ордабасы "индустриялық аймағы "ЖШС-нің 2020 жылға арналған қаржылық есептері от 14.04.2021ж.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2020 жылдың бекітілген тарифтік сметасының орындалуы туралы және бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауы өткізілгені туралы ақпараты 12.04.2021ж.


«Ордабасы» Индустриалды аймақ »ЖШС-нің 2020 жылдың 1-жартыжылдығындағы қаржылық есебі от 27.07.2020г.


Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау бойынша қызметтер үшін тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп 2020 жылдың 1 жартыжылдығына от 27.07.2020ж.


Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау бойынша қызметтер үшін тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп 2020 жылдың 1 жартыжылдығына от 16.07.2020ж.


«Ордабасы» Индустриалды аймақ »ЖШС-нің 2020 жылдың 1-жартыжылдығындағы қаржылық есебі от 16.07.2020г.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің газ тасымалдау қызметіне 2019ж. бекітілген тарифтік сметасының және инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы Есептері 22.06.2020ж.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметінің тарифтік сметасының және бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу туралы 2019 жылға Есебі 27.04.2020


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің 2019 жылға газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметіне арналған тарифтік сметаны орындау туралы Есебі 09.04.2020


СМЕТАНЫ ОРЫНДАУ ТУРАЛЫ ЕСЕБІНІҢ АҚПАРАТЫ 04.04.2019


«ОРДАБАСЫ ИНДУСТРИАЛДЫҚ АЙМАҚ» ЖШС-НІҢ 2018 ЖЫЛҒА ГАЗ ТАРАТУ ЖҮЙЕЛЕРІ АРҚЫЛЫ ТАУАРЛЫҚ ГАЗДЫ ТАСЫМАЛДАУ ҚЫЗМЕТІНЕ АРНАЛҒАН ТАРИФТІК СМЕТАНЫ ОРЫНДАУ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ 19.04.2019


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің 2019 жылғы І-жарты жылдығының газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметіне арналған тарифтік сметаны орындау туралы Есебі 24.07.2019